Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

POLIČKA

Počítadlo

Dnes18
Celkem127847

Výběr stravného se provádí zálohově v plné výši, vždy předposlední pracovní den v měsíci, společně s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání hotovostně v kanceláři provozáře MŠ nebo bezhotovostně trvalým příkazem k 20.dni v měsíci. Zde získáte i podklady k bezhotovostním platbám.

Výše stravného za 1 den činí 38,- Kč a u dětí s odkladem povinné školní docházky 40,- Kč.

Při vědomé absenci, můžete dítě den předem odhlásit z MŠ a stravování, v případě nemoci máte nárok si první den nemoci odnést oběd v přinesených nádobách odnést domů.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena 300,- Kč za měsíc.

Pokud nemáte platby provedené k poslednímu kalendářnímu dni, nebude dítě další měsíc do MŠ přijato. Nejsou-li platby hrazeny, může ředitelka MŠ po předchozím písemném upozornění (podle§ 35, ods.1, písmena d, školského zákona), dítě z předškolního vzdělávání vyloučit.

© 2015 MŠ Čtyřlístek, Zdeněk Škeřík
všechna práva vyhrazena