Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

POLIČKA

Login Form

Počítadlo

Dnes57
Celkem86477

Zápis do MŠ probíhá každý rok v měsící květnu – termín je zveřejněn v MŠ, na webových stránkách a v Jitřence. Děti jsou přijímány na základě podání ,,Žádosti o přijetí dítěte“. O jejich přijetí rozhoduje ředitelka ve Správním řízení, přičemž dodržuje kritéria stanovaná vnitřní směrnicí.

Mš má celodenní provoz od 6:15 do 16:15 hodin. Děti se v okrajových časech scházejí a rozcházejí v jedné třídě na každém patře podle směn učitelek. Vhodný příchod do MŠ je do 8.30 hodin, kdy se škola zamykání a Vaše dítě v klidu zvládne všechny činnosti. Ideální doba vyzvedávání dětí je od 14.15 hodin. Jiný čas si můžete předem domluvit s paní učitelkou ve třídě.

K zajištění bezpečnosti se budova uzamyká v době 8:30 – 11:30 hodin a 13:00 – 14:00hodin. Pokud přijdete v tuto dobu je nutno zazvonit a vyčkat příchodu personálu.

Režim dne je maximálně uvolněn, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí. Celé dopoledne prolínají hry, cvičení, spontánní a řízené činnosti, hygiena a průběžná svačina. Děti jsou každý den minimálně dvě hodiny venku, řídíme se aktuálním stavem počasí. Oběd je podáván u mladších dětí v 11.30 hodin, u předškoláků ve 12.00 hodin. Odpočinek začíná minimálně dvacetiminutovým čtením, které se prodlužuje s věkem dětí. Následuje odpočinek podle individuálních potřeb dětí, ve 14.00 hodin mají děti svačinu a zájmové činnosti a hry do odchodu domů.

© 2015 MŠ Čtyřlístek, Zdeněk Škeřík
všechna práva vyhrazena