Děti jsou vzdělávány ve čtyřech homogenních třídách, kde zpravidla zůstávají po celou dobu docházky do MŠ.V rámci ŠVP mají děti možnost tvořit s keramickou hlínou. Logopedické prevenci se věnují tři logopedické asistentky. V rámci podpory čtenářské gramotnosti jsme se přihlásili do celonárodního projektu ,,Celé Česko čte dětem“.

Naše vzdělávací nabídka vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a programu Začít spolu. Školní vzdělávací program s názvem ,,Čtyřlístek na cestě za poznáním“ má platnost od 1.9.2016 do 30.8.2020 a tvoří jej integrované bloky, které se vycházejí z přírody, ročních období, společenských událostí, školních tradic a každodenní reality, kterou děti prožívají.

 

Naším hlavním záměrem je:

  • vytvářet radostné prostředí, vzájemnou důvěru mezi dětmi i zaměstnanci
  • podporovat zdravý tělesný vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou
  • sledovat oblast psychickou, fyzickou, morální a sociální
  • pomoci dětem poznávat svět, radovat se, hrát si, objevovat, tvořit, hledat a samostatně se rozhodovat
  • zaměřit se na budování postojů a hodnot, na rozvoj celé dětské osobnosti
  • rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti dětí, podporovat poznávání a experimentování, tvoření pojmů a myšlenkových operací
  • specifickou pozornost věnovat získávání klíčových kompetencí, které děti potřebují pro další úspěšné vzdělávání