Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

POLIČKA

Login Form

Počítadlo

Dnes58
Celkem86478

Děti jsou vzdělávány ve čtyřech homogenních třídách, kde zpravidla zůstávají po celou dobu docházky do MŠ.V rámci ŠVP mají děti možnost tvořit s keramickou hlínou. Logopedické prevenci se věnují tři logopedické asistentky. V rámci podpory čtenářské gramotnosti jsme se přihlásili do celonárodního projektu ,,Celé Česko čte dětem“.

Naše vzdělávací nabídka vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a programu Začít spolu. Školní vzdělávací program s názvem ,,Čtyřlístek na cestě za poznáním“ má platnost od 1.9.2016 do 30.8.2020 a tvoří jej integrované bloky, které se vycházejí z přírody, ročních období, společenských událostí, školních tradic a každodenní reality, kterou děti prožívají.

 

Naším hlavním záměrem je:

  • vytvářet radostné prostředí, vzájemnou důvěru mezi dětmi i zaměstnanci
  • podporovat zdravý tělesný vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou
  • sledovat oblast psychickou, fyzickou, morální a sociální
  • pomoci dětem poznávat svět, radovat se, hrát si, objevovat, tvořit, hledat a samostatně se rozhodovat
  • zaměřit se na budování postojů a hodnot, na rozvoj celé dětské osobnosti
  • rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti dětí, podporovat poznávání a experimentování, tvoření pojmů a myšlenkových operací
  • specifickou pozornost věnovat získávání klíčových kompetencí, které děti potřebují pro další úspěšné vzdělávání

© 2015 MŠ Čtyřlístek, Zdeněk Škeřík
všechna práva vyhrazena