Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

POLIČKA

Počítadlo

Dnes13
Celkem127842

Naše mateřská škola nemá speciální zaměření. Snažíme se rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou, relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s uspokojením, takové nároky, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v jemu blízkém prostředí, tj. v rodině a škole) a zároveň i ty, které ho v budoucnu očekávají.

Naším hlavním záměrem je:

 • vytvářet radostné prostředí, vzájemnou důvěru mezi dětmi i zaměstnanci školy
 • podporovat zdravý tělesný vývoj dětí s přiměřenou pohybovou aktivitou
 • sledovat oblast psychickou, fyzickou, morální a sociální
 • pomoci dětem poznávat svět, radovat se, hrát si, objevovat, tvořit, hledat a samostatně se rozhodovat
 • zaměřit se na budování postojů a hodnot, na rozvoj celé dětské osobnosti
 • rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti dětí, podporovat poznávání a experimentování, tvoření pojmů a myšlenkových operací
 • specifickou pozornost věnovat získávání klíčových kompetencí, které děti potřebují pro další úspěšné vzdělávání

Děti se vzdělávají v homogenních třídách pojmenovaných podle zvířátek: Včelky, Myšky, Lištičky a Motýlci. Třída Včelek s nejmladšími dětmi je uzpůsobena i pro věkovou skupinu od dvou do tří let. V nejmladší třídě pracuje spolu s učiteli chůva nebo školní asistent. V každé třídě jsou vytvořeny koutky, do kterých plánujeme vzdělávací činnost.

Škola má vypracovaný Školní vzdělávací program ,,Se Čtyřlístkem do světa“ s platností 1.9.2020 – 31.8.2028, který je v souladu s RVP PV. ŠVP je výchozím dokumentem pro plánování vzdělávací činnosti zpracované do integrovaných bloků:

 • Čas vítání a seznamování
 • Čas podzimního kouzlení
 • Čas tajemných úsměvů
 • Čas sněhových vloček
 • Čas práce a veselí
 • Čas školních povinností
 • Čas jarního probouzení
 • Čas vzájemných pohlazení
 • Čas cestování a objevování

Celý ŠVP je k dispozici ve vestibulu MŠ.

 

© 2015 MŠ Čtyřlístek, Zdeněk Škeřík
všechna práva vyhrazena