Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

POLIČKA

Počítadlo

Dnes73
Celkem143728

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ  - HOTOVOSTNÍ PLATBA

se vybírá

VE ČTVRTEK 26.1. 2023 OD 11.00 do 15.45 hodin v kanceláři provozáře

záloha stravné a školné           1160,- Kč  (20 dní á 43,-Kč + školné 300,-Kč)

předškolní  děti bez školného    860,- Kč

odložená školní docházka         920,- Kč  (20 dní á 46,- Kč)

polodenní (bez odpolední svačiny)  960,-Kč  a předškolní 660,- Kč

Zároveň Vám budou vráceny přeplatky za stravné z měsíce prosince 2022!

Pokud máte přidělen variabilní symbol uhraďte bezhotovostně nejpozději do 25.1.2023.

U bezhotovostních plateb se platí  pravidelné zálohy 1200,- Kč (včetně školného)

  a  900,- Kč předškolní (950,- Kč u odložené předškolní docházky).

Polodenní režim (bez odpoledních svačinek) včetně školného 1000,- Kč a předškolní 700,- Kč.

Vrácení přeplatků ze stravného za 1. pololetí bude začátkem února 2023!

 

 

 

 

 

© 2015 MŠ Čtyřlístek, Zdeněk Škeřík
všechna práva vyhrazena