Novelou zákona 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může daňový poplatník uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

 

Potvrzení si můžete vyzvednout od pondělí 9.1.2017 ve třídě Vašeho dítěte.