Výběr stravného a školného na měsíc leden 2017 se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016 

od 11.00 do 16.00 hodin v kanceláři pana Tobiáše.

Výše plateb:   - školné 300,- Kč

                              - stravné 660,- Kč