Vážení rodiče,

pokud jste s Vašim dítětem nestihli vyšetření k odkladu povinné školní docházky, máte v klidu vyčkat na otevření poraden,

které Vás budou brát přednostně na základě domluvy Krajského úřadu a ředitelů PPP (informace z KÚ).

Konkrétní postupy najdete na:

www.pppuo.cz/informace-dokumenty-ke-stazeni-formulare-1 

www. ppp-pardubice.cz