Mikulášské zpívánky

- v úterý 28.11. v 10.15 hodin děti shlédnou hudební pohádku v MŠ

- cena 35,- Kč