Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

POLIČKA

Login Form

Počítadlo

Dnes45
Celkem71129

Aktuality

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě končí docházku do mateřské školy, můžete odevzdat čipy a bude Vám vrácena záloha,

a to v ředitelně MŠ od 7.00 do 9.00 hodin v termínech:  23.6., 30.6., 31.8.

 

Upozorňuji rodiče dětí, které budou mít ve školním roce 2020/2021 odklad povinné školní docházky, že musí během měsíce června dodat do mateřské školy kopie dokumentů k odkladu:

  1. vyjádření Pedagogicko psychologické poradny nebo  Speciálního centra
  2. doporučení dětského lékaře
  3. rozhodnutí základní školy o odkladu PŠD

Bez těchto dokumentů nelze dítě v MŠ umístit.

INFORMACE PRO RODIČE - STRAVNÉ a ŠKOLNÉ / ZÁLOHA NA ČERVEN

platba v hotovosti

ZÁLOHOVÁ PLATBA V HOTOVOSTI NA MĚSÍC ČERVEN SE NEBUDE VYBÍRAT. Téměř všechny děti mají na účtech dostatečné částky. Koncem června 2020 Vám budou případné přeplatky vráceny (termín bude upřesněn na internetových stránkách i na nástěnce v MŠ) . Pokud někdo bude mít nedoplatek, tak ho bude moci uhradit koncem června zároveň při vracení přeplatků.

Školné na měsíc květen činí 16,- Kč na den. Pokud dítě nenastoupí, neplatí se nic

Přeplatky u bezhotovostních plateb budou vráceny počátkem července 2020.

 

                       

 

 

 

 

 


 

Vážení rodiče,

v příloze najdete rozhodnutí o přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021.

Rozhodnutí o nepřijetí budou k vyzvednutí v pondělí 25.5. od 9 do 15 hodin nebo dle osobní domluvy.

Rodiče přijatých dětí zvu na informační schůzku 9.června v 15.00 hodin ve třídě Myšek.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (oznámení o rozhodnutí.pdf)oznámení o rozhodnutí.pdf[ ]301 kB

Vážení rodiče,

od pondělí 25. května bude mateřská škola znovu otevřena. Naší snahou bylo vše řádně připravit pro příchod dětí a zapezpečit hygienické podmínky provozu. Zvažte potřebu docházky dítěte do MŠ a pokud se rozhodnete dítě přihlásit (sms zprávou do 20.5. 12.hodin), pokuste se jeho dobu v kolektivu minimalizovat.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE OPATŘENÍ MŠ, KTERÉ NAJDETE V PŘÍLOZE SPOLEČNĚ S TISKOPISEM ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ!

Organizační informace:

  • v době uzavření školy byla v šatnách vyměněna podlahová krytina, prosíme o identifikaci věcí a uložení na značku
  • školné za měsíc květen bylo stanoveno ve výši 16,- Kč za den
  • pro děti s povinnou předškolní docházkou platí dobrovolná účast a za absenci není třeba omluvenku
  • do 5.6. je třeba uhradit plavecký výcvik ve třídě dítěte, pokud potřebujete potvrzení pro pojišťovnu, oznamte skutečnost paní učitelce
  • pokud se rozhodnete ponechat dítě doma, přijďte si pro všechny věci ze šatny, pyžamo a výtvarné práce dětí

VÁŽENÍ RODIČE,

RADA MĚSTA SCHVÁLILA OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OD PONDĚLÍ 25.5.2020.

V souvislosti se zajištěním provozu (především školní jídelny) Vás žádám o nahlášení docházky dítěte

SMS zprávou na telefon třídy dítěte do středy 20.5.2020.

V úterý 19.5. najdete na našich stránkách pokyny pro bezpečný nástup dětí do MŠ, včetně čestného prohlášení.

 

Vážení rodiče,

protože v této nezvyklé době, nechceme ztrácet kontakt s dětmi, založili jsme na facebooku stránku naší mateřské školy.

Na odkaze www.facebook.com/msctyrlistekpolicka/  můžete hledat náměty pro zabavení dětí a úkoly pro přípravu

dětí do školy. Budeme rádi i za zpětnou vazbu.

                                                                                             Vaše paní učitelky

 

 

 

Vážení rodiče,

pokud jste s Vašim dítětem nestihli vyšetření k odkladu povinné školní docházky, máte v klidu vyčkat na otevření poraden,

které Vás budou brát přednostně na základě domluvy Krajského úřadu a ředitelů PPP (informace z KÚ).

Konkrétní postupy najdete na:

www.pppuo.cz/informace-dokumenty-ke-stazeni-formulare-1 

www. ppp-pardubice.cz

 

 

© 2015 MŠ Čtyřlístek, Zdeněk Škeřík
všechna práva vyhrazena